iGostyn.pl reklamy
Ciekawostki

Powołano Wielkopolską Radę Rolniczą

W środę, 15 lutego swoją prace rozpoczęła Wielkopolska Rada Rolnicza – organ doradczy Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Celem działania Rady jest wydawanie opinii i rekomendacji, przygotowywanie stanowisk oraz apeli w zakresie wsparcia sektora rolnego, ogrodniczego oraz rolno-spożywczego. Ponadto, podejmowane działania będą dotyczyły również rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska i klimatu na obszarze województwa wielkopolskiego.

 

Sektor rolno-spożywczy w naszym województwie to jeden z najbardziej rozwiniętych, obszarów gospodarki w województwie. Dlatego ważne jest by wspierać procesy przemian z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku i możliwości dalszego rozwoju. Wielkopolska Rada Rolnicza została powołana Uchwałą nr 6143/2023 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 stycznia 2023 r. W skład nowo powołanej Rady wchodzą przedstawiciele organizacji związków branżowych zrzeszających producentów rolnych oraz ogrodników, instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich, organizacji skupiających środowiska rolnicze oraz instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju rolno-spożywczej. Przewodniczącym Rady został Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

- Wielkopolska Rada Rolnicza powstała jako ciało doradcze Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Członkowie Rady reprezentując szerokie grono ekspertów sektora rolnego będą opiniowali, doradzali i omawiali najważniejsze sprawy i wyzwania, z którymi boryka się sektor rolno-spożywczy. Do zadań członków powołanego gremium będzie należało także interweniowanie u różnych organów państwowych i instytucji do pochylenia się nad problemami czy trudnościami producentów płodów rolnych oraz żywności. W skład Rady wchodzi 15 przedstawicieli mających ogromną wiedze i doświadczenie w rozmaitych dziedzinach związanych z rolnictwem i środowiskiem wiejskim – mówi przewodniczący Rady, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Podczas pierwszego posiedzenia omówione zostały bieżące problemy w produkcji roślinnej i zwierzęcej przez prezesów poszczególnych związków branżowych. Zofia Szalczyk, przewodnicząca Rady Społecznej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zwróciła uwagę na brak stabilności rynku. Ponadto odniosła się do promocji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. - Apeluję o najszybsze włączenie służb państwowych do prowadzenia działań informacyjnych wśród rolników odnośnie nowych możliwości wsparcia w nowym okresie programowania, które znacznie różni się od obecnego.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane m.in. z trudnościami w chowie gęsi. - Komisja Europejska stwierdziła, że branża drobiarska charakteryzuje się dużą dochodowością w związku z tym nie może uzyskać wsparcia do produkcji. Wykluczono produkcję gęsi z możliwości skorzystania ze środków finansowych w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - mówił prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi, Pan Wiesław Wojtczak.

Ponadto Marian Jakobsze, prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga odniósł się do braku możliwości stosowania środków ochrony roślin na plantacjach, porównując polskie wymagania do norm obowiązujących w innych krajach w UE.

Decyzją przewodniczącego Rady, Krzysztofa Grabowskiego na kolejnym posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Rolniczej podjęte zostaną pierwsze stanowiska odnośnie pomocy producentom gęsi oraz szparagów.

- Powołanie Wielkopolskiej Rady Rolniczej jest bardzo potrzebne i ważne. Cieszę się, że możemy w gronie fachowców porozmawiać na temat rolnictwa w województwie wielkopolskim. Dziękuję Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, że stworzył bardzo dobre warunki do merytorycznych rozmów - powiedział Grzegorz Majchrzak, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.

 
pasek reklama


Czytaj również


KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

mag-bull

ubojnia gola

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę