iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Powraca termin 30 dni!

1 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla właścicieli pojazdów?

Na początku warto wspomnieć, że od 1 lipca 2021 r., w związku z trwaniem epidemii, wydłużono termin związany ze  zgłoszeniem zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu. Wynosił on 60 dni.

Z chwilą odwołania stanu epidemii wszystko wraca do stanu pierwotnego. Zatem, od 1 lipca 2023 obowiązują przepisy dotyczące nakładania kar w zakresie niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu, które obowiązywały przed epidemią. Dotyczą one właściciela pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, który nie dokona rejestracji w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju oraz właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który w terminie 30 dni, nie zawiadomi starosty o jego nabyciu lub zbyciu. Niedokonanie tych czynności spowoduje nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1 000 zł.
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę