iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Prawa pracownika podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą

W celu podniesienia świadomości obywateli UE nt. ich praw podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą na terenie UE, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął specjalną kampanię informacyjną na ten temat. W kampanię włączyła się także Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES w całej UE. Działania sieci EURES w Polsce prowadzone są na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np.:

  • nieznajomością języków obcych,
  • przepisów prawa pracy,
  • zabezpieczenia społecznego czy BHP.

 

Często nie znają procedur odwoławczych w państwie zatrudnienia. Z tego powodu niechętnie z nich korzystają, również w obawie przed kontrolami ze strony władz lokalnych. Zdarzają się bowiem przypadki zatrudniania pracowników sezonowych niezgodnie z prawem.

 

Okres pandemii COVID-19 spotęgował ww. problemy. Praca sezonowa w rolnictwie, sadownictwie, przy zbiorze warzyw, kwiatów czy innych płodów rolnych jest pracą często w warunkach sanitarnych, które zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

 

Celem kampanii jest m.in:

  • wskazanie sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE,
  • zachęcanie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE,
  • popularyzacja przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz konieczności ich stosowania,
  • wskazanie instytucji, adresów stron internetowych, organizacji w których można uzyskać wsparcie,
  • uświadomienie istnienia unijnych i krajowych przepisów prawnych, które regulują pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców - istnieje obowiązek ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich,
  • przekazanie, że mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny podczas pracy w innym państwie UE, na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie tych samych praw pracowniczych i socjalnych.

Adresaci kampanii informacyjnej to: pracownicy sezonowi oraz pracodawcy, którzy ich zatrudniają. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę