iGostyn.pl reklamy
Zdrowie

Produkty na kleszcze i komary pod lupą GIS

We wrześniu zakończona została prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną ogólnopolska akcja kontroli rynku w zakresie produktów biobójczych stosowanych do odstraszania i zwalczania komarów i kleszczy (insektycydy i repelenty). 

Akcja miała zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów w odpowiedzi na związany z sezonem letnim wzrost zainteresowania społeczeństwa produktami zabezpieczającymi przed ugryzieniami komarów i kleszczy. Działania skierowane były zarówno do udostępniających na rynku produkty biobójcze (dystrybutorzy), jak i wprowadzających je do obrotu (producenci czy importerzy). Nie ograniczały się tylko do podmiotów prowadzących działalność stacjonarną, ale obejmowały także rynek e-commerce (platformy sprzedaży on‑line i sklepy internetowe).

Wyniki kontroli

W ramach prowadzonych działań skontrolowanych zostało 6274 produktów biobójczych dostępnych w sprzedaży stacjonarnej i 1052 produktów biobójczych dostępnych w sprzedaży internetowej. Łącznie poddano kontroli 53 podmioty wprowadzające produkty do obrotu i 2131 podmioty udostępniające je na rynku.

Około 6% skontrolowanych produktów w sprzedaży stacjonarnej i aż 14% w sprzedaży internetowej wykazywało niezgodności z obowiązującym prawem. W wielu przypadkach wykryte nieprawidłowości były eliminowane już podczas samych kontroli i nie zachodziła potrzeba prowadzenia dalszych działań. W pozostałych przypadkach wydawane były decyzje administracyjne nakazujące wstrzymanie obrotu i/lub wycofanie niezgodnych produktów. Wstrzymano i/lub wycofano około 190 produktów biobójczych różnego pochodzenia, przy czym w części przypadków prowadzone są dalsze postępowania wyjaśniające. Najwięcej wykrytych nieprawidłowości dotyczyło braku ważnego pozwolenia na obrót produktem biobójczym (69%), a także niewłaściwego oznakowania (18%). Wykryte nieprawidłowości obejmowały również: przekroczenie terminu ważności, błędy w karcie charakterystyki i niewłaściwą reklamę.

Przeprowadzona akcja jest jednym z wielu działań prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed szkodliwym wpływem produktów obecnych na rynku bez spełnienia określonych wymagań. Eliminacja takich niezgodnych produktów o niepotwierdzonej skuteczności, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, należy do priorytetowych działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Źródło: GISTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę