iGostyn.pl reklamy
Krobia

Przebudowa Rynku i nie tylko

Zdjęcie: Gmina Krobia/Facebook
Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Całość inwestycji wyniesie 17 447 843,23 zł.

Projekt Gminy Krobia pn.: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” wybrany został do dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania 10 789 592,32 zł. 

 

Projekt obejmuje następujące działania rewitalizacyjne:

  1. Przebudowę Rynku, polegającą przede wszystkim na przebudowie nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego, przebudowę oświetlenia, sieci elektroenergetycznej, renowację odwodnienia, nowe elementy małej architektury oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych.
  2. Przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, obejmującą w głównej mierze przebudowę istniejących nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sanitarnej oraz oświetlenia, a także budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe.
  3. Przebudowę budynku i renowację Wyspy Kasztelańskiej, przewidującą między innymi remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, utworzenie Sali Animacji Kulturalnej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomieszczenia odnoszącego się do historii miejsca – tzw. „Multimedialna Wyspa Kasztelańska”, montaż windy. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni, budowę placu zabaw nawiązującym do historii Wyspy, a także wykonanie przepustu w grobli.
  4. Budowę nowego obiektu biblioteczno-kulturalnego „KROB_KULT”, zlokalizowanego na części terenu obecnego boiska Szkoły Podstawowej w Krobi, o pow. użytkowej ok. 630m2, w ramach którego wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną.
  5. Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie zrealizowane w roku 2018).

Źródło: Gmina Krobia/FacebookTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę