iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Przedłużenie wakacji kredytowych

Ze względu na zasadę dyskontynuacji procesu legislacyjnego, Rada Ministrów powtórnie przyjęła projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok. Nowelizacja trafiła już do Sejmu w celu szybkiego procedowania.

Poprzedni projekt noweli ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, został przyjęty przez rząd 24 października br., a 3 listopada 2023 r. został skierowany do Sejmu poprzedniej kadencji.

- Zgodnie z szacunkami, przedłużenie opcji skorzystania z wakacji kredytowych może dotyczyć ok. 1 718 tys. umów kredytowych. W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami (kwota do spłaty), może wynosić ok. 268 075 mln zł – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Wakacje kredytowe – katalog uprawnionych

Według projektu przyjętego przez Radę Ministrów, zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach jakie obowiązywały w 2023 r. Jednak w stosunku do obowiązujących regulacji, ograniczony zostanie katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł. 

Kwotę tę ustalono na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego. Odpowiada ona średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, podlegającego zawieszeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak w takim przypadku, koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50% dochodu gospodarstwa domowego. Oświadczając o spełnieniu tego warunku składający wniosek o wakacje kredytowe powinien wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć kredytów hipoteczny w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r.

Popularność wakacji kredytowych

Dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe objęły 1,09 mln kredytów mieszkaniowych – wobec tylu kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski o zawieszenie spłaty. 

Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57% liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68% wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych.

Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi, to 19,1 mld zł –  129% łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologiipasek reklama


Czytaj również


WALBET


OKNA MARCINKOWSKI

Materiały Budowlane Chodorowski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę