iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Przypominamy zasady bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym

Każdy wjazd pod opadające rogatki – nawet przy niewielkiej prędkości pociągów – to narażenie życia i zdrowia, a także powodowanie realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w pociągu i w obrębie przejazdu

Ignorowanie czerwonego światła jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń na torach – 99% zdarzeń z udziałem pociągów wynika z nieodpowiedzialności użytkowników dróg: ignorowania znaku stop, wjeżdżania pod opadające zapory, omijania zamkniętych półrogatek i wjeżdżania na tory mimo braku miejsca.

Zbliżając się do przejazdu należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że nie zbliża się pociąg i przestrzegać przepisów, które zapewniają bezpieczne pokonanie torów:

Czerwone światło to sygnał „STOP” dla kierowców – pulsująca sygnalizacja bezwzględnie zabrania wjazdu na przejazd i zapowiada zbliżanie się pociągu. Na przejazd można wjechać jedynie, gdy sygnalizacja jest wyłączona, a rogatki znajdują się w pozycji pionowej. Dojeżdżając do przejazdu należy obserwować sygnalizatory.

Wjazd na przejazd jest możliwy, gdy zapewniona jest możliwość zjazdu – wolne miejsce. Kierowcy nigdy nie powinni dopuszczać do sytuacji, w której samochód znajdzie się między zamkniętymi rogatkami – to realne zagrożenie życia i zdrowia.

W sytuacji zagrożenia należy jak najszybciej opuścić przejazd – w razie konieczności wyłamać rogatkę lub, w przypadku awarii auta, jak najszybciej opuścić pojazd i wyjść poza rogatki, korzystając z informacji na Żółtej Naklejce.

Żółte Naklejki PLK umieszczone są na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych, po wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Każda Żółta Naklejka zawiera indywidualny numer przejazdu (9 cyfr), numer alarmowy 112 przeznaczony do zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia i zdrowia oraz numer techniczny, z którego należy korzystać np. w przypadku stwierdzenia ewentualnych usterek urządzeń przejazdowych.

Zgłoszenia z wykorzystaniem Żółtej Naklejki umożliwiają operatorom numeru 112 precyzyjne określenie lokalizacji, gdzie konieczne jest wezwanie pomocy. Pozwalają także na szybki kontakt z kolejarzami, którzy w przypadku zagrożenia mogą wstrzymać ruch pociągów na linii.
pasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę