iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Przyszłościowy zawód w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, to placówka od lat oferująca swoim uczniom wysoki poziom kształcenia wsparty ciekawymi praktykami. Dopełnieniem tej oferty jest szkolny internat, z którego może skorzystać młodzież pochodząca z oddalonych miejscowości.

Niebawem rozpocznie się okres rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dlaczego warto postawić na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie?

 

 

Po pierwsze to wspomniany przytulny internat, który usytuowany jest obok szkoły. W obiekcie dostępne są miejsca w przestronnych 1,2 i 3-osobowych pokojach o wysokim standardzie. Do dyspozycji uczniów są wyremontowane łazienki i sanitariaty, nowoczesny aneks kuchenny w pełni wyposażony, a także bezprzewodowy internet Wi-Fi.

 

 

To jednak nie wszystko, bowiem najważniejszy jest szeroki wachlarz kierunków kształcenia w technikum, a także w szkole branżowej.

 

Oferta edukacyjna
dla młodzieży
 • Technik architektury krajobrazu

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • rośliny ozdobne
 • obiekty architektury krajobrazu
 • mechanizacja prac
 • projektowanie obiektów małej architektury
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • projektować zieleń miejską, ogrody prywatne, szkółki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu,
 • tworzyć koncepcję i dokumentację architektoniczną zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem komputera,
 • kierować własną firmę i prowadzić uproszczoną rachunkowość oraz sporządzać kosztorysy.
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery)
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • możesz być zatrudniony w gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • możesz być właścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się urządzaniem,
 • projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

 

 

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • elektrotechnika
 • obróbka materiałów
 • przepisy ruchu drogowego
 • podstawy techniki w rolnictwie
 • eksploatacja systemów agrotronicznych
 • wykonywanie napraw pojazdów i maszyn

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • wykorzystania nawigacji satelitarnej do poruszania się ciągnikiem po zagonie
 • diagnostyki, eksploatacji oraz obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego i transportu samochodowego
 • naprawy oraz konserwacji, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B, T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz przejąć i prowadzić własne gospodarstwo rolne
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych i serwisowych
 • możesz podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanego sprzętu rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

 

 

 • Technik technologii żywności

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przemysłu spożywczego
 • technologia produkcji cukierniczej
 • pracownia produkcji cukierniczej
 • ocena i analiza jakości żywności
 • maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym
 • magazynowanie produktów żywnościowych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • przygotowywać różnego rodzaju ciasta wytwarzać i stosować do dekorowania i przekładania nadzienia, kremy, polewy, masy cukiernicze
 • tworzyć dekoracje i wykończenie ciast i wyrobów cukierniczych
 • przeprowadzać analizę przydatności surowców, produktów i wyrobów gotowych,
 • organizować i nadzorować produkcję wyrobów spożywczych
 • prowadzić dokumentację produkcyjną oraz obliczać technologiczne zużycie surowców

KARIERA ZAWODOWA:

 • podjęcie pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii, cukierniach, piekarniach, laboratoriach analizy żywności
 • możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • łatwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych np. kucharz, organizowanie usług gastronomicznych
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych w szczególności na kierunkach: Technologia żywności, Biotechnologia żywności, Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością żywności, Chemia

 

 

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • systemy energetyki odnawialnej oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko
 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • poznasz nowoczesne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda, geotermia, biomasa)
 • montażu oraz nadzorowania urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, pompy ciepła

KARIERA ZAWODOWA:

 • zatrudnienie w firmach projektowych i instalacyjnych w sektorze OZE
 • kontynuacja nauki na studiach wyższych w szczególności z zakresu energetyki
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • zatrudnienie w sektorze administracji na stanowisku nadzoru technicznego i obsługi inwestycji odnawialnych źródeł energii

 

 

 • Technik weterynarii

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • choroby zwierząt
 • kontrola weterynaryjna

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych oraz wykonywania zabiegów inseminacyjnych u zwierząt
 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz być zatrudniony jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt
 • możesz pracować w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
 • zdobyte wykształcenie umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych np. medycyna, weterynaria

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w przedsiębiorstwach serwisujących ciągniki i maszyny rolnicze,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych,
 • świadcząc usługi mechanizacyjne, naprawcze, serwisowe i dystrybucyjne części zamiennych do sprzętu rolniczego; prowadząc własne gospodarstwo rolne;

 

 • Rolnik

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 • w gospodarstwach rolnym, prowadząc własną działalność np.:
  gospodarstwo ekologiczne czy sprzedaż
  produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

 

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

PLANOWANYCH NA ROK 2020/2021

Lp.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Symbol i nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

1.

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik rolnik (314207)
Rolnik (613003),
Technik agrobiznesu (331402)

2.

RL.16 Organizacja i nadzorowanie   produkcji rolniczej

Technik rolnik (314207)

3.

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

4.

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

5.

ROL.01 Jeździectwo i trening koni

Jeździec (516408)

 

O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

 • które ukończyły 18 lat,
 • posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.

Wymagana dokumentacja:

 • karta zgłoszenia,
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanyTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę