iGostyn.pl reklamy
Gmina Gostyń

Rada udzieliła absolutorium burmistrzowi

Zdjęcie: gostyn.pl

Rada Miejska w Gostynia udzieliła burmistrzowi Gostynia wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku ubiegłym. Na XL sesji, która odbyła się w czwartek 14 lipca 2022 roku, radni dokonali finansowego podsumowania ubiegłego roku.

Burmistrz przedstawił „Raport o stanie gminy Gostyń” za rok 2021, a następnie radni udzieli burmistrzowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 19 radnych, czyli wszyscy obecni w tym dniu na sesji.

„Raport o stanie gminy Gostyń” to dokument, który zawiera liczne tabele i zestawienia obrazujące aktualną sytuację we wszystkich sferach, za które odpowiada lokalny samorząd. Są tam dane statystyczne, jest również materiał opisowy, z którego można dowiedzieć się o tym, jakie zadania gmina realizowała w ubiegłym roku we wszystkich dziedzinach samorządowej aktywności. Prezentując raport burmistrz Gostynia zaznaczył, że jednym z priorytetów polityki finansowej gminy jest redukcja zadłużenia. Jak podkreślił włodarz w 2021 oku samorząd nie zaciągnął żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. W raporcie burmistrz zwrócił także uwagę na inne ważne elementy funkcjonowania samorządu, takie jak: ochronę środowiska, a także na dobrą współpracę z sołectwami i organizacjami pozarządowymi. Podczas sesji burmistrz przybliżył również wybrane zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w gminie Gostyń. Wśród nich znalazły się m.in. inwestycje drogowe (budowa łącznika ul Leszczyńskiej z ul. Podgórną, ul. Letnia), modernizacja zabytkowej kamienicy na rynku, budowa nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, zadania zrealizowane w ramach Funduszu Remontowego.

Za nami rok trudnej pracy wszystkich pracowników Urzędu i jednostek. To rok efektywnej i dobrej współpracy na linii urząd – radni. Nie brakowało w 2021 roku trudnych decyzji do podjęcia. Mimo trudności związanych z pandemią wydaje mi się, że był to dla Gostynia dobry rok. Udało nam się pozyskać zewnętrzne dofinansowania, spłaciliśmy zobowiązania i nie zaciągaliśmy żadnych kredytów. Odpowiedzialnie, na tyle na ile to jest możliwe, przygotowywaliśmy się na trudniejsze czasy. Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom i radnym za ciężką pracę dla Gostynia w ubiegłym roku – powiedział na sesji Jerzy Kulak burmistrz Gostynia.

„Raport o stanie gminy Gostyń” za rok 2021 można znaleźć tutaj.

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu tego dnia udzielili także burmistrzowi Jerzemu Kulakowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2021. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium również poparli wszyscy obecni na sali radni. Wcześniej jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Źródło: gostyn.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę