iGostyn.pl reklamy
Gmina Krobia

Rynek wzbogaci się w zieleń, przygotują też miejsce pod historyczny pomnik

Zdjęcie: Facebook/Gmina Krobia
Szykują się spore zmiany na krobskim rynku. Zyska on zielone nasadzenia, znajdzie się też miejsce pod historyczny pomnik.
W ostatecznym wyglądzie krobskiego rynku nastąpią istotne zmiany. Podjęte w ostatnich miesiącach intensywne działania samorządu na rzecz wzbogacenia płyty rynku o dodatkową wysoką zieleń oraz uzyskania miejsca pod realizację społecznej inicjatywy budowy pomnika, zakończyły się sukcesem. Zmiany te ujęte zostały w zmienionym projekcie budowlanym, który uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
 
Starania o wyznaczenie miejsca pod pomnik stanowią odpowiedź samorządu na wniosek i głosy mieszkańców skupionych w komitecie społecznym przy parafii Św. Mikołaja w Krobi na rzecz odbudowy pomnika Św. Jana Nepomucena w miejscu jego historycznej lokalizacji na rynku. Przypomnijmy, że taki pomnik stał tam do czasu jego zniszczenia przez Niemców w 1940 roku. Aby ta idea mogła być zrealizowana, w projekcie i na płycie rynku musiało zostać określone miejsce jego przyszłego posadowienia. To właśnie zakłada zmieniony projekt. Bardzo ważnym elementem zmian jest również zieleń. Postulat dodatkowych nasadzeń pojawiał się ze strony mieszkańców od początku konsultacji rewitalizacji, a więc od 2016 roku, najpierw na etapie sporządzania koncepcji rynku, a następnie przy pracach nad projektem budowlanym. Niestety, tych oczekiwań nie podzielał ówczesny konserwator zabytków, skutkiem czego było wycofanie z projektu zaproponowanej przez Urząd Miejski w Krobi zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza. W związku z podjętymi kilka miesięcy temu pracami nad projektem zamiennym, gmina ponownie zawnioskowała do konserwatora zabytków o uwzględnienie nowych nasadzeń drzew, uzasadniając to oczekiwaniami społecznymi, a także dążeniem do poprawy funkcjonalności i estetyki rynku. W argumentacji przytaczano także wiele przykładów realizacji działań rewitalizacyjnych w Polsce, które nie uwzględniały w dostateczny sposób zieleni wysokiej i dzisiaj są oceniane negatywnie. Tym razem konserwator zabytków przychylił się do stanowiska samorządu i zaakceptował nowe propozycje.
 
 
W konsekwencji, nowy projekt zakłada między innymi następujące zmiany:
  • dodanie 6 dębów szkarłatnych na narożnikach płyty rynku od strony wschodniej o wysokości sadzonek powyżej 6 metrów, pod którymi będzie nasadzona zieleń niska w postaci runianki japońskiej (648 szt.). Dęby docelowo mogą uzyskać ponad 20 metrów wysokości;
  • zastąpienie terenu utwardzonego przed wejściem do ratusza terenem zieleni w postaci krzewów laurowiśni wschodniej (60 szt.);
  • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 175,70 m2.
  • wprowadzenie nowych obiektów małej architektury: 4 ławek pod planowanymi dębami, 3 masztów flagowych, dodatkowy stojak na rowery.
 
Przypomnijmy, iż oprócz wspomnianych powyżej 6 dębów nasadzone zostaną grusze drobnoowocowe (23 sztuki) o wysokości sadzonek powyżej 5 merów. W pełni zastąpią one usuwane obecnie drzewa, które jak wykazała przeprowadzona przez specjalistów z zakresu architektury krajobrazu inwentaryzacja dendrologiczna, w blisko 60% były one w złym stanie zdrowotnym, co już z tego powodu kwalifikowało je do usunięcia. Ponadto, wykonane zostaną nasadzenia róż okrywowych w ilości 590 szt. na obszarze 118 m2.

 

Źródło: Facebook/Gmina Krobiapasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę