iGostyn.pl reklamy
Poradnik

Sprawdź kategorię filtra, jeśli nosisz okulary przeciwsłoneczne

Od lutego do maja UOKiK przeprowadził kontrole okularów przeciwsłonecznych. Z uwagi na niezgodności formalne zakwestionowano 47% ogółu skontrolowanych wyrobów.

Stwierdzono: brak deklaracji zgodności UE (3 wyroby, co stanowi 20% ogółu skontrolowanych wyrobów), nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności UE (4 wyroby, co stanowi 27% ogółu skontrolowanych wyrobów) oraz brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu (3 wyroby, co stanowi 20% ogółu skontrolowanych wyrobów). W niektórych wyrobach stwierdzano więcej niż jedną niezgodność formalną. Naruszenie wymagań zasadniczych polegające na nieprawidłowo sporządzonej instrukcji i informacjach dołączonych do wyrobu stwierdzono w przypadku 6 wyrobów, co stanowi 40% ogółu skontrolowanych okularów przeciwsłonecznych.

 

Na co zwrócić uwagę kupując okulary przeciwsłoneczne?

Weryfikując wybrany do zakupu wyrób, w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, czy znajduje się na nim oznakowanie CE. Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami. Brak znaku na okularach przeciwsłonecznych oznacza brak przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury oceny zgodności wyrobu z tzw. normami zharmonizowanymi. Do wyrobu powinna być również dołączona deklaracja zgodności potwierdzająca jego zgodność z wymaganiami rozporządzenia 2016/425.

Do każdych okularów przeciwsłonecznych należy dołączyć instrukcję w języku polskim, która powinna zawierać:

• nazwę i adres producenta,

• instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekowania,

• informacje nt. skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej podczas odpowiednich badań technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony,

• znaczenie wszelkich oznakowań,

• informację o zagrożeniach, przed którymi okulary przeciwsłoneczne mają chronić.

Z punktu widzenia konsumenta istotną informacją, na którą należy zwrócić uwagę przy zakupie okularów przeciwsłonecznych jest kategoria filtra. Kategoria okularów przeciwsłonecznych określa stopień przepuszczalności światła widzialnego. Wyróżnia się pięć kategorii okularów przeciwsłonecznych, z numeracją od zera do czterech. Każdy kolejny poziom zmniejsza ilość przepuszczanych promieni słonecznych. Najpopularniejszą grupą wyrobów dostępnych w sprzedaży są okulary przeznaczone do ogólnego zastosowania (najczęściej używane w naszej strefie klimatycznej), oznaczone kategorią filtra 2 lub kategorią filtra 3. Oznaczenie kategorii najczęściej znajduje się na wewnętrznej stronie oprawek (np. CAT.3). Kolejnym istotnym parametrem jest siła filtra. Oznaczenie producenta, że okulary posiadają filtr, najczęściej znajduje się na wewnętrznej stronie oprawek (np. filtr UV400). Filtr chroni wzrok poprzez odbijanie szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

Źródło: UOKiKpasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę