iGostyn.pl reklamy
Zdrowie

Sprawdzili bezpieczeństwo insektycydów i repelentów

We wrześniu Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła kolejną ogólnopolską akcję kontroli rynku w zakresie produktów biobójczych stosowanych do odstraszania i zwalczania komarów i kleszczy (insektycydy i repelenty).

Przeprowadzona akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. W sezonie letnim wzrasta zainteresowanie społeczeństwa produktami, które zabezpieczają przed ugryzieniami komarów i kleszczy. Działania inspekcji były skierowane zarówno wobec dystrybutorów, czyli osób, które udostępniają na rynku produkty biobójcze, jak i producentów i importerów, którzy wprowadzają te środki do obrotu. Kontrole obejmowały podmioty prowadzące sprzedaż stacjonarną i rynek e-commerce (platformy sprzedaży on‑line, sklepy internetowe).

Wyniki kontroli produktów biobójczych

W ramach akcji sanepid skontrolował 12 108 produktów biobójczych dostępnych w sprzedaży stacjonarnej i 794 w sprzedaży internetowej. Łącznie skontrolowano 53 podmioty wprowadzające środki do obrotu i 2550 podmiotów, które udostępniają je na rynku.

Niezgodności z obowiązującym prawem wykazało około 2% skontrolowanych produktów w sprzedaży stacjonarnej i aż 20% w sprzedaży internetowej. W wielu przypadkach wykryte nieprawidłowości były eliminowane już podczas samych kontroli i nie zachodziła potrzeba prowadzenia dalszych działań. W pozostałych przypadkach wydawane były decyzje administracyjne, które nakazywały wstrzymanie obrotu i/lub wycofanie z rynku niezgodnych produktów. Decyzje dotyczyły około 170 produktów biobójczych różnego pochodzenia, przy czym w części przypadków prowadzone są dalsze postępowania wyjaśniające.

Najwięcej wykrytych nieprawidłowości dotyczyło braku ważnego pozwolenia na obrót produktem biobójczym (30%), a także niewłaściwego oznakowania (27%). Wykryte nieprawidłowości obejmowały również: przekroczenie terminu ważności, błędy w karcie charakterystyki i niewłaściwą reklamę.

Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem produktów biobójczych

Przeprowadzona akcja to jedno z wielu działań prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed szkodliwym wpływem produktów, które są obecne na rynku, ale nie spełniają określonych w przepisach wymagań. Eliminowanie produktów o niepotwierdzonej skuteczności, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych przez organy inspekcji

Źródło: GISpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę