iGostyn.pl reklamy
Dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie za reklamówki - sprawdź, co się zmieniło

Wprowadzono zmianę w sprawozdaniu za reklamówki. Przypomnijmy, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i w jej ramach klienci dostają reklamówki to musisz wnieść za nie tzw. opłatę recyklingową. Dodatkowo po zakończeniu roku kalendarzowego należy złożyć sprawozdanie o liczbie wydanych i nabytych toreb. Dotyczy ono zarówno sprzedawanych reklamówek, za które uiszcza się opłatę, jak i tych, które wydaje się bez opłat. Dotychczas wprowadzano dane za cały rok, obecnie są one podzielone na kwartały!

 

Sam schemat składania sprawozdania nie uległ zmianie. W części, w której wprowadzana jest liczba nabytych i wydanych reklamówek, z podziałem na ich grubość (trzy rodzaje) dotychczas wpisywano liczbę za cały rok kalendarzowy. Obecnie dane te są bardziej szczegółowe i podzielone na kwartały. Oznacza to, że osoby, które chciały złożyć sprawozdanie tak jak zwykle będą musiały poświęcić dodatkowy czas na poszukanie informacji o tym, ile reklamówek nabyli i wydali w poszczególnych okresach. Sytuacja nie będzie stanowiła problemu w przypadku reklamówek, za które wnosi się opłatę recyklingową, gdyż jest ona właśnie płacona za kwartał, uciążliwe może jednak okazać się to w przypadku tych pozostałych.

 

Sprawozdanie składane jest elektronicznie poprzez konto w BDO. 

Jak to zrobić?

1. Przejdź na stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ i wybierz właściwy dla siebie sposób logowania - jeśli jesteś użytkownikiem głównym musisz zalogować się poprzez login.gov.pl (poprzez Profil Zaufany czy e-dowód), z kolei użytkownik podrzędny loguje się poprzez login i hasło, gdzie loginem jest adres e-mail podany podczas nadawania uprawnień. 

2. Po przejściu do panelu BDO należy wybrać firmę - przy nazwie firmy po prawej stronie znajduje się napis "Opcje", na który trzeba kliknąć i nacisnąć "wybierz". Analogicznie trzeba postąpić przy wyborze miejsca prowadzenia działalności.

3. Po lewej stronie znajduje się menu, w którym należy nacisnąć napis "SPRAWOZDAWCZOŚĆ", a następnie wybrać opcję "Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami". Kliknij w przycisk "nowe sprawozdanie".

4. Wypełnij poszczególne pola sprawozdania:

  • okres sprawozdawczy - ROK 2022 (przed zatwierdzeniem upewnij się, czy zaznaczono poprawny rok, bo złożonego już sprawozdania nie można usunąć, choć istnieje możliwość korekty sprawozdania nie pozwala ona na zmianę roku)
  • adresat - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (w przypadku firm zarejestrowanych na terenie Wielkopolski)
  • rodzaj podmiotu - "prowadzący jednostkę handlu detalicznego"
  • uzupełnij numer telefonu i adres e-mail i wciśnij zapisz

5. Przejdź do Działu II sprawozdania, tabela 4, kliknij napis "opcje" i wybierz "dodaj".

6. W kolejnym etapie zostaje wyświetlona karta, w której należy wpisać ilość zakupionych i wydanych toreb z podziałem na ich grubość. W pola, które mają pozostać puste należy wpisać "0".

7. Na koniec należy wybrać opcję "złóż sprawozdanie".

8 Złożone sprawozdanie będzie widoczne na liście sprawozdań. Jego status powinien widnieć jako "złożone". Po złożeniu sprawozdania można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W tym celu przy sprawozdaniu kliknij "opcje", a następnie „Pobierz UPO”.

9 Na koniec wyloguj się z systemu.
pasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę