iGostyn.pl reklamy
Z gminy

Sprzedaż węgla w gminie Gostyń

W związku z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Gostyń zamierza podjąć się sprzedaży węgla we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą. Termin rozpoczęcia tej sprzedaży uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, sprzeda węgiel gminie.

Gmina będzie mogła sprzedawać węgiel po cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za tonę. Do tych kosztów, zgodnie z przepisami, nie wlicza się kosztów dostarczenia węgla do gospodarstwa domowego z miejsca składowania w gminie.

Zakupu węgla w ilości 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku będzie mogła dokonać osoba, która spełni warunki uprawniające ją do dodatku węglowego, pod warunkiem że ani wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa nie nabyli węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej samej jak określona w przepisach dotyczących preferencyjnej sprzedaży.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Formularz wniosku dostępny jest pod tekstem (wersja pdf i doc), a w wersji papierowej można go pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2, w kancelarii (I piętro, pokój nr 10) oraz w budynku administracyjnym przy ul. Wrocławskiej 256 w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 1).

Wniosek można przesłać również elektronicznie poprzez portal ePUAP, pod warunkiem że będzie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Do tego celu może posłużyć strona internetowa https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

Źródło: gostyn.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę