iGostyn.pl reklamy
Ciekawostki

Statuetki Siewcy wręczone! Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” podsumowany

W niedzielę 10 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się finał 23. edycji konkursu "Wielkopolski Rolnik Roku" organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spośród nominowanych 21. rolników tegorocznej edycji wybrano 10. laureatów konkursu, którzy otrzymali statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł. Gwiazdą gali była Urszula.

Konkurs "Wielkopolski Rolnik Roku" jest organizowany od 23 lat z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 1500 rolników z całej Wielkopolski. Ponad 210 laureatów oprócz tytułu "Wielkopolskiego Rolnika Roku" otrzymało statuetkę Siewcy i nagrodę finansową. W 23. edycji udział wzięły 63 gospodarstwa, z których kapituła konkursowa po wizytacjach wytypowała 21 nominowanych i 10 laureatów konkursu. Organizowany konkurs to unikatowe w skali kraju oraz największe wydarzenie promujące dorobek wielkopolskiego rolnictwa.

- Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” od wielu lat gromadzi elitę rolników z naszego regionu, którzy swoją pracą, pomysłowością oraz odwagą są wyznacznikami rozwoju, dbałości o tradycję będąc wytwórcami zdrowej i najwyżej jakości żywności i produktów spożywczych. Zgromadzeni rolnicy to dowód na to że mimo wielu wyzwań i trudów obecnie dotykających branżę rolniczą można realizować plany rozwoju, wdrażać nowoczesne technologie. Warto podkreślić, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera obszary wiejskie. Realizowane są rozmaite inicjatywy i programy, które rozbudowują infrastrukturę, poprawiają bezpieczeństwo oraz warunki życia mieszkańców wsi. Wiele milionów złotych trafiło w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego - mówił podczas gali finałowej konkursu Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Zgłoszone gospodarstwa wizytowała powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursowa, oceniała je i rekomendowała Zarządowi Województwa grupę 21 nominowanych i 10 laureatów do otrzymania nagrody.

- Wielkopolskie rolnictwo jest wyznacznikiem rozwoju innowacji oraz postępu w wielu dziedzinach. Kapituła konkursu „Wielkopolskie Rolnik Roku” ocenia zgłoszone gospodarstwa nie tylko pod kątem posiadanego areału oraz potencjału produkcyjnego. Podczas wizytacji zwrócona zostaje uwaga na aspekty estetyczne w obejściu, dbałości do dorobek kulturowy oraz przekazywane i kultywowane tradycje w gospodarstwach, będące ważnym elementem dziedzictwa obszarów wiejskich i gospodarzy - mówi prof. Grzegorz Skrzypczak, przewodniczący kapituły konkursowej.

Oceniane gospodarstwa prezentują bardzo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosuje się w nich nowoczesne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy i wysoką estetyką gospodarstw. Uzyskują też wysokie efekty ekonomiczne, a także przejawiają troskę o środowisko naturalne. Kierunki produkcji reprezentowane przez rolników tegorocznej edycji to m.in. produkcja roślinna i zwierzęca (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna), produkcja ziół, produkcja ogrodnicza i szkółkarstwo.

- 23. edycja konkursu zbierająca najlepszych wielkopolskich gospodarzy to wydarzenie unikatowe w skali kraju. Idea konkursu przez ponad dwie dekady zbiera i promuje wyjątkowe gospodarstwa, które prężnie się rozwijają i są swoistą wizytówką rolnictwa regionu. Warto podkreślić że wśród laureatów znalazły się gospodarstwa o różnorodnej specyfikacji i kierunku produkcji. Każdy z laureatów oprócz statuetki siewcy otrzymał nagrodę finansową - mówi Szymon Wdowczyk, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część artystyczną finału rozpoczął występ Zbigniewa Zaranka, zwycięzcy czwartej edycji „The Voice Senior”. Główną gwiazdą wydarzenia była Urszula.

 

NOMINOWANI I LAUREACI - kliknij

 
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mag-bull

ubojnia gola

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę