iGostyn.pl reklamy
Z gminy

Uchwalili budżet na 2024 rok

Zdjęcie: gostyn.pl

19 głosów „za”, 1 wstrzymujący się to wyniki głosowania nad uchwałą budżetową na 2024 roku. Nad uchwałą budżetową radni pracowali na LVII sesji 14 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody w 2024 roku wyniosą blisko 180 mln zł, a wydatki ponad 184 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli na różnego rodzaju inwestycje zaplanowano ponad 46 mln zł.

Wśród nich znalazły się m.in. budowa drogi łączącej strefę gospodarczą z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie. Realizacji „Zielonego Ładu” z mieście, dokończenie przebudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. 1 Maja. W 2024 roku zlikwidowane zostaną również bariery architektoniczne w budynku Urzędu Miejskiego – wybudowana zostanie winda w ratuszu. Bariery architektoniczne znikną również na gminnych drogach i ulicach oraz Szkole Podstawowej nr 1. Na os. Pożegowo wybudowane zostaną ulice Gombrowicza i Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Przy Szkole w Sikorzynie wybudowane zostanie boisko. Gmina w 2024 roku podejmie się modernizacji oświetlenia ulicznego, a w ul. Podleśnej przebuduje kanalizację deszczową. Jak w ubiegłych latach w gminnym budżecie nie zabraknie działań proekologicznych – mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowane do wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Radni zabezpieczyli w budżecie na rok 2024 również środki niezbędne do utrzymania bezpłatnej komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Nie zabraknie także środków na sprzątanie miasta, a także utrzymanie miejskiej zieleni. W budżecie zabezpieczono także środki na Fundusz sołecki, a zadania które będą realizowane w kolejnym roku zgłaszały zebrania wiejskie poszczególnych sołectw.

Gmina wesprze także rewitalizację linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo, także przebudowę drogi powiatowej Gostyń-Brzezie wraz z budową ścieżki rowerowej.

Najwięcej pieniędzy, bo ponad 70 mln zł, gmina Gostyń wyda na zadania związane z oświatą i wychowaniem, w tym m.in. na utrzymanie szkół i przedszkoli, dotacje dla niepublicznych przedszkoli żłobków. Ponad 22 mln zł zostanie wydanych na pomoc społeczną.

Źródło: gostyn.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę