iGostyn.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iGostyn.pl

Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Gostyniu.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu gostyńskiego.


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.

Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu gostyńskiego.

Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu gostyńskiego.
Rynek pracy

Uzupełnij wpis w CEIDG!

2019-02-11 12:02:00

Zdjęcie: Archiwum
Do 30 kwietnia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy posiadają w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiele wpisów, powinni uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne. Po tym terminie wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z bazy CEIDG.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa,
 • oznaczenie „w spadku'”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
 • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe,
 • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Wpisowi do CEIDG podlegają także następujące dane informacyjne:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG,
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

Źródło: gostyn.pliPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Gostyniu i okolicy.

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych w Gostyniu i okolicy.

Tematy artykułów ważne dla rolników i mieszkańców wsi w powiatu gostyńskiego.iGostyn.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - igostyn.pl