iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja 2023

W ZSP1 znajdziesz swój zawód, swoje miejsce i rozwiniesz swoje pasje!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie jest szkołą techniczną, w której kształci się techników i zawodowców-specjalistów, pracujących na rynku lokalnym, polskim i poza granicami naszego kraju.

Uczniowie zdobywają wiedzę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, u pracodawców polskich i zagranicznych (Włochy, Hiszpania), co pozwala na przygotowanie do zawodu, ale i do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Szkoła od lat współpracuje z zakładami pracy (przekładanie teorii na praktykę) z uczelniami wyższymi (rozwój i nowinki techniczne) oraz instytucjami pomocowymi (rozwój ucznia, opieka i wsparcie).

 

Drzwi otwarte szkoły

6 kwietnia, godz. 10.00

 

 

 TECHNIKUM 

 

» Technik analityk

Zdobywa wiedzę z zakresu analizy ilościowej, jakościowej surowców.

Praca w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych i toksykologicznych.

 

 

» Technik budownictwa

Zdobywa wiedzę z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji, obmiarów i kosztorysów.

Praca w firmach budowlanych, w nadzorze budowlanym.

 

 

» Technik fotografii i multimediów

Zdobywa wiedzę z zakresu fotografii i grafiki komputerowej.

Praca w laboratoriach fotograficznych, reklamie, w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

 

 

» Technik logistyk

Zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i transportu.

Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych.

 

 

» Technik weterynarii

Zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego.

Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

 

 

» Technik przemysłu mody

Zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

 

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

» Murarz-tynkarz

Zdobywa wiedzę z zakresu budowania ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonuje schody, filary, stropy. Układa na ścianach okładziny, sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. Wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe. W pracy murarza-tynkarza ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych oraz podwyższyć swoje kwalifikacje w Branżowej Szkole II stopnia.

 

» Magazynier-logistyk

Zdobywa wiedzę z zakresu przyjmowania towaru do magazynu, rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zapewnienia odpowiednie warunki przechowywania, wydawania środków i materiałów. Prowadzi dokumentację dotyczącą wydawania towarów z magazynu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk, po potwierdzeniu kwalifikacji: obsługa magazynów, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jeżeli potwierdzi kwalifikacje: organizacji transportu, po wcześniejszym uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

   

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanypasek reklamaCzytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę