iGostyn.pl reklamy
Z powiatu

Warsztaty dla rodziców zastępczych

Zdjęcie: powiat.gostyn.pl/PCPR w Gostyniu

We wrześniu i październiku rodzice zastępczy z terenu powiatu gostyńskiego uczestniczą w cyklu cotygodniowych specjalistycznych warsztatów, podnoszących kompetencje wychowawcze, zwłaszcza w obszarze rozpoznawania zagrożeń i problemów rozwojowych dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania tym zjawiskom.

Poznają też przyczyny pojawiania się sytuacji problemowych, uczą się zasad profilaktyki wobec poszczególnych zagrożeń oraz tego, jak właściwie reagować, jeżeli wychowankowie znajdą się w różnych trudnych sytuacjach.

Poszczególne spotkania warsztatowe poświęcone są m.in. takim obszarom:

- uzależnienia behawioralne;

- uzależnienia od środków psychoaktywnych;

- zagrożenia w cyberprzestrzeni;

- zaburzenia lękowe i depresyjne;

- samobójstwa dzieci i młodzieży;

- trudne relacje rówieśnicze;

- przemoc w rodzinie i jej różne oblicza.

Równolegle, dla  dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych prowadzone są warsztaty socjoterapeutyczne, wspierające pozytywną samoocenę młodych uczestników oraz wzmacniające postawy, zachowania i umiejętności pozwalające na  prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie w świecie, w którym kontakt z różnego rodzaju zagrożeniami jest codziennością.

Specjalistyczne warsztaty dla rodziców oraz równoległe wspierające warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych działaniami, są realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia „DZIECKO” „W rodzinie siła”. Projekt ten jest współfinasowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2022 r. oraz ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Współrealizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wsparcia udziela Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gostyniu.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: powiat.gostyn.pl/PCPR w Gostyniupasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę