iGostyn.pl reklamy
Gmina Piaski

Warsztaty języka migowego

Zdjęcie: powiat.gostyn.pl/PCPR w Gostyniu

Seniorzy z Piasków biorą udział w warsztatach języka migowego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu projektem „Zmysłowy senior”.

uż ponad 1/4 Polaków to osoby powyżej 60. roku życia - czyli ponad 10 milionów (dane  GUS i Eurostatu). A za 20 lat 1/3 Polaków będzie po 60-tce!

Nigdy w historii ludzkości, Europy czy naszego kraju nie było takiej sytuacji!

Jak dotąd liczba osób starszych była stosunkowo marginalna. A obecnie mamy trend zgoła inny - osoby starsze, chociażby poprzez swoją liczbę, stają się coraz ważniejszymi przedstawicielami społeczeństwa, także i na terenie powiatu gostyńskiego

Z myślą o tej grupie mieszkańców Gmina Piaski ogłosiła konkurs na zadania w zakresie działalności na rzecz seniorów. Stowarzyszenie „DZIECKO” odpowiedziało projektem „Zmysłowy senior”. Projekt otrzymał dofinansowanie i jest obecnie realizowany. Obejmuje on działania aktywizujące, wspierające oraz poświęcone bezpieczeństwu osób w wieku senioralnym.

Obecnie prowadzone są warsztaty języka migowego. Język migowy to język naturalny służący do porozumiewania się bez używania narządu słuchu, zazwyczaj przez same osoby głuche lub osoby słyszące z osobami głuchymi. Seniorzy z Piasków uczą się aktywnie tej formy komunikacji i podkreślają, zajęcia są wymagające. Podkreślają, że ćwiczenie języka migowego doskonale rozwija sprawne myślenie, uważność, spostrzegawczość i sprawność ruchową, zwłaszcza manualną.

Kolejne działania zaplanowane w projekcie to warsztaty sensoryczne oraz warsztaty poświęcone bezpieczeństwu seniorów.

Realizację projektu wspierają Koło w Piaskach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

 
Źródło: powiat.gostyn.pl/PCPR w GostyniuTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę