iGostyn.pl reklamy
Gmina Krobia

Wizyty studyjne w Polsce i Czechach

Zdjęcie: Facebook/Gmina Krobia

Już po raz kolejny, jako lider projektu realizowanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, Gmina Krobia zorganizowała cykl wizyt studyjnych w Polsce i Czechach. 

W międzynarodowym wydarzeniu służącym przede wszystkim wymianie dobrych praktyk, udział wzięli partnerzy z Polski, Macedonii, Słowacji, Węgier i Czech. W ramach komponentu realizowanego w Polsce, uczestnicy projektu, w tym burmistrzowie, przedstawiciel macedońskiego parlamentu oraz członkowie organizacji pozarządowych odwiedzili m.in. Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, gdzie mogli poznać dobre praktyki w zakresie pracy przedsiębiorstw społecznych i ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej. Członkowie międzynarodowej grupy wizytowali również gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach gdzie spotkali się ze społecznością osób bezdomnych, a także zwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym. W Krobi z kolei goście mieli okazję przekonać się jak wygląda działalność Spółdzielni Socjalnej ECOSS oraz warsztatu krawieckiego AGRAFKA, funkcjonującego przy Centrum Integracji Społecznej. 30 listopada w Krobskim Centrum Usług Społecznych odbyła się również konferencja podsumowująca projekt wyszehradzki. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. dobre praktyki, z którymi spotkać się można we wszystkich 5 krajach partnerskich. Ponadto Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu Grzegorz Grygiel przedstawił system wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, który skutecznie funkcjonuje w województwie wielkopolskim. Wyjątkowym gościem wydarzenia była Anna Adamczyk z Bratysławy, będąca opiekunem międzynarodowego projektu, któremu przewodniczy krobski samorząd. Uzupełnieniem konferencji poświęconej ekonomii społecznej była wizyta w Gościńcu Biskupiańskim w Domachowie, gdzie goście mogli zapoznać się m.in. z lokalnymi zwyczajami i tradycjami wywodzącymi się z Biskupizny. Jak wspomniano powyżej, projektowe spotkania realizowane były również w Czechach, gdzie m.in. zapoznano się z działalnością Diakoni Śląskiej w Ostrawie oraz firmy ERGON/Steel, które włączają osoby niepełnosprawne na rynek pracy. Realizacja projektu w ramach Funduszu Wyszehradzkiego pozwoliła poznać system przedsiębiorczości społecznej w krajach partnerskich i podzielić się doświadczeniami w zakresie jego funkcjonowania. Dzięki kooperacji kraje partnerskie mogą też wspierać się w zakresie tworzenia i wdrażania przepisów dotyczących przedsiębiorczości społecznej, jej finansowania, a także motywować i inspirować inne instytucje czy organizacje do realizacji przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej społeczności lokalnych.

Źródło: Facebook/Gmina Krobia

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

CONDITOR UBEZPIECZENIA POGORZELA
zamów reklamę