iGostyn.pl reklamy
Z powiatu

Wyremontują drogę Gola-Klony

Powiat gostyński oraz Konsorcjum firm: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach i KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni zawarli porozumienie w związku z budową obwodnicy drogi krajowej nr 12. Na jego mocy Wykonawca podczas prac budowlanych będzie mógł korzystać z dróg powiatowych. W zamian za to zobowiązał się do remontu części odcinka Gola- Klony. To najlepsze rozwiązanie dla obu stron – nie będzie konieczności budowy dodatkowych bypassów przez firmę, mieszkańcy powiatu z kolei będą mogli korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi.

Przypomnijmy, w ramach całego zadania wybudowana zostanie obwodnica Gostynia o długości 17 km. Termin realizacji zadania to 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji umowy nie wlicza się okresów zimowych w trakcie trwania robót budowlanych (16 grudnia – 15 marca). Oznacza to, że obwodnica Gostynia powinna być gotowa w I kwartale 2025 roku.

Początkowo Wykonawca planował wybudowanie dodatkowych bypassów na odcinkach między Golą a Starym Gostyniem oraz między krajową ,,12” a Kosowem. Miałyby one pełnić funkcję drogi dojazdowej w trakcie budowy. Dzięki porozumieniu z powiatem nie będzie to konieczne, a powiat zyska dodatkowy wyremontowany fragment drogi.

Podpisany dokument ustala warunki zamknięcia dróg powiatowych na czas realizacji inwestycji: ,,Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12”. Dotyczy on: drogi powiatowej nr 4958P (od krajowej ,,12” do miejscowości Kosowo) i jest spowodowane budową skrzyżowania z nowo powstającą obwodnicą. Ponadto na potrzeby budowy dwóch wiaduktów udostępnione zostaną droga powiatowa nr 4948P (na odcinku Stary Gostyń– Gola) oraz droga powiatowa 4093P (Smogorzewo – Piaski).

Ponadto Kobylarnia S.A. zobowiązuje się do remontu drogi powiatowej nr 4784P na części odcinka Gola – Klony. Ma to nastąpić jeszcze przed zamknięciem drogi Stary Gostyń – Gola oraz fragmentu drogi między krajową ,12” a Kosowem.

Źródło: Starostwo Powiatowe w GostyniuTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę