iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Z atrakcyjnym zawodem, maturą, odważnie w przyszłość

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, to ważne miejsce na mapie powiatu krotoszyńskiego. Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania.

Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia w systemie jednozmianowym, w trzech różnych typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia. Profesjonalna, wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia. Świadczą o tym bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat. Szkoła jest otwarta na uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie pasji w licznych kołach zainteresowań, między innymi w zespole folklorystycznym „Koźminiacy”, stowarzyszeniu Lions Club Zamek, wolontariacie, kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych. Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki. Koźmiński Zamek to szkoła, w której najważniejszy jest uczeń.

 


OFERTA EDUKACYJNA
 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 
Uczniowie tej szkoły będą realizować innowację pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe (będą uczniami tzw. klasy mundurowej). W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w oddziale z następującymi rozszerzeniami: Klasa pierwsza, 4 letnia, z innowację pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe – klasa mundurowa:
• grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: biologią, chemią oraz matematyką lub językiem polskim
• grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: historią, geografią oraz matematyką lub językiem polskim
 
TECHNIKUM 
 
Planowane kierunki kształcenia o pięcioletnim okresie nauczania:
• technik ekonomista (z możliwością zdobycia w naszej szkole drugiego zawodu w trakcie nauki – technik rachunkowości)
• technik rolnik z elementami agrotroniki
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej (z możliwością zdobycia w naszej szkole drugiego zawodu w trakcie nauki – fotograf) • technik spedytor
• technik rachunkowości z elementami kontrolingu (z możliwością zdobycia w naszej szkole drugiego zawodu w trakcie nauki – technik ekonomista) – NOWOŚĆ
• technik teleinformatyk – NOWOŚĆ 
 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 
Klasa wielozawodowa - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na poziome branżowej szkoły I stopnia. Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
W TECHNIKUM
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
 
 
Technik ekonomista
 
Organizuje pracę biura firmy. Analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia oraz magazynowania materiałów i gotowych produktów oraz sprzedaży towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno - finansową przedsiębiorstwa. Wykonuje analizy, sporządza sprawozdania. Pracuje we wszystkich podmiotach gospodarczych, firmach, instytucjach, może prowadzić własną działalność gospodarczą. 
 
Technik spedytor
 
Zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odprawy celne towarów. Organizuje wyładunek i załadunek, oraz przewóz towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Pracuje w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów, w branży informatycznej i telekomunikacyjnej. 
 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 
Projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Prowadzi kontrolę jakości produktów poligraficznych. Stosuje programy Photoshop, Ilustrator, In Design, Corel Draw. Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne. Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach reklamowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą. 
 
Technik rolnik z elementami agrotroniki
 
Organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie. Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki. Pracuje w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, ARiMR, doradztwie rolniczym. 
 
Technik rachunkowości - NOWOŚĆ
 
Prowadzi rachunkowość podmiotów gospodarczych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych m.in. wystawia zaświadczenia, sporządza i wysyła deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe, a także zgłasza nowych pracowników do ZUS. Rozlicza wynagrodzenia pracowników. Przeprowadza analizy finansowe. Pracuje w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach. 
 
Technik teleinformatyk - NOWOŚĆ
 
Instaluje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe i narzędziowe w komputerach. Diagnozuje stan techniczny komputerów. Dokonuje przeglądów, napraw i modernizacji komputerów. Buduje sieci komputerowe i administruje nimi. Konfiguruje urządzenia sieciowe przewodowe i bezprzewodowe. Pracuje w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej korzystających z informacji elektronicznej, w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, a także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe. 
 
 
 
INTERNAT I STOŁÓWKA
  • 50 miejsc noclegowych: pokoje 2, 3, 4 osobowe,
  • internat w pobliżu szkoły, blisko centrum miasta,
  • całodzienne wyżywienie w szkolnej stołówce,
  • do dyspozycji świetlica + TV,  aneks kuchenny
  • pracownia komputerowa,
  • możliwość korzystania z hali sportowej i siłowni,
  • miesięczny koszt pobytu z wyżywieniem ok. 200 zł. 

 

 BEZPIECZNA SZKOŁA

 

PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE

 

BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONE PRACOWNIE
 
 
ZAJĘCIA NA JEDNĄ ZMIANĘ
- DO GODZ. 15.00
 
 
POŁOŻENIE BLISKO CENTRUM MIASTA
 
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW
 
DARMOWY PARKING ORAZ WI-FI
 
LICZNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ
 
 
Źródło: *Artykuł sponsorowany
- Fotorelacja -
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę