iGostyn.pl reklamy
ZSP Koźmin Wlkp.

"Z maturą, atrakcyjnym zawodem, odważnie w przyszłość!"

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, to ważne miejsce na mapie powiatu krotoszyńskiego. Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania.

Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia w systemie jednozmianowym, w trzech różnych typach szkół:

 • liceum ogólnokształcącym,
 • technikum
 • branżowej szkole I stopnia.

 

 

Profesjonalna, wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia. Świadczą o tym zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę  i niepowtarzalny klimat. Szkoła jest otwarta na uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie pasji w kołach zainteresowań, między innymi w zespole folklorystycznym „Koźminiacy”, wolontariacie, przedmiotowych kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki.

 

Koźmiński Zamek to szkoła,
w której najważniejszy jest uczeń!

 

 

       OFERTA EDUKACYJNA       

 

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

Uczniowie tej szkoły będą realizować innowację pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe (będą uczniami tzw. klasy mundurowej).

 

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w oddziale z następującymi rozszerzeniami:

 

Klasa I 4-letnia z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe – klasa mundurowa:

 • profil historyczno-geograficzny z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: geografią i historią,
 • profil biologiczno-chemiczny z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: chemią i biologią.

Dodatkowo do wyboru język polski lub matematyka.

 


 

• TECHNIKUM 

 

Planowane kierunki kształcenia o pięcioletnim okresie nauczania:

 • technik ekonomista
 • technik rolnik z elementami agrotroniki
 • technik agrobiznesu z elementami dietetyki (z możliwością zdobycia w naszej szkole drugiego zawodu w trakcie nauki – technik rolnik)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik spedytor

 

 

Charakterystyka zawodów w których kształcą się uczniowie Technikum w Koźminie Wielkopolskim:

 

Technik ekonomista

 • Organizuje pracę biura firmy.
 • Analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy.   
 • Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia oraz magazynowania materiałów i gotowych produktów oraz sprzedaży towarów  i usług.
 • Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.
 • Wykonuje analizy, sporządza sprawozdania.
 • Pracuje we wszystkich podmiotach gospodarczych , firmach, instytucjach,  może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Technik rolnik

 • Organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej.
 • Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej.
 • Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.
 • Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki.
 • Pracuje w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, ARiMR, doradztwie rolniczym.

 

Technik agrobiznesu

 • Ocenia opłacalność prowadzenia produkcji rolno – spożywczej.
 • Kontroluje jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej.
 • Analizuje i ocenia działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową firm.
 • Sporządza podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy.
 • Promuje produkty i usługi oraz kształtuje wizerunek firmy.
 • Pracuje w firmach przetwórstwa rolno – spożywczego, handlowych w branży rolniczej i usługowo- turystycznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

 • Montuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej.
 • Uruchamia i konserwuje systemy do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej.
 • Sporządza kosztorysy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Dokonuje napraw systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
 • Ocenia wpływ na środowisko wyżej wymienionych systemów i urządzeń.

 

Technik spedytor

 • Zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów.
 • Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odprawy celne towarów.
 • Organizuje wyładunek i załadunek, oraz przewóz  towarów.
 • Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.
 • Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
 • Pracuje w przedsiębiorstwach  logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów, w branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania.
 • Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych.
 • Prowadzi kontrolę jakości produktów poligraficznych.
 • Stosuje programy Photoshop,  Ilustrator, In Design, Corel Draw.
 • Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne.
 • Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach reklamowych, może prowadzić własną działalność  gospodarczą.

 


 

• BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

Klasa wielozawodowa - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na poziome branżowej szkoły I stopnia. Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

„Drzwi otwarte”

dla uczniów szkół podstawowych
wirtualny spacer po szkole
8 kwietnia 2021 r.

ZAPRASZAMY!

 

 
Źródło: *Artykuł sponsorowany
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę