iGostyn.pl reklamy
Gmina Krobia

Zadymienie sieci kanalizacyjnej

2022-05-17 12:05:00

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich informuje, że w maju, czerwcu i lipcu będzie prowadzona akcja zadymiania i barwienia sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie gminy Krobia.


Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych opadów, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych nieruchomości.

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z przepisami, powoduje wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków i pompowniami ścieków włącznie, co przekłada się bezpośrednio na wzrost cen oczyszczenia ścieków i dotyka ostatecznie wszystkich klientów Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para oraz barwnika w 100% biodegradowalnego i spełniającego wymagania stawiane dla żywności. Dym jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Źródło: Facebook/Gmina Krobia


Czytaj również


OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet