iGostyn.pl reklamy
Zdrowie

Zakażenia i zatrucia pokarmowe

W miesiącach letnich wzrasta liczba zakażeń i zatruć pokarmowych. Wiąże się to z łatwiejszym psuciem żywności w gorące dni, jak też funkcjonowaniem sezonowych punktów „małej gastronomii”. Nadzór nad nimi to jedno z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zakażenia pokarmowe bardzo często towarzyszą też podróżom zagranicznym, zwłaszcza tym  do krajów o niższych standardach higieniczno-sanitarnych .

W sezonie letnim najczęściej zdarzają się przypadki zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych bakteriami z rodzaju Salmonella, E. coli czy wirusami (np.norowirusy, WZW A).

Ryzyko zarażenia i objawy

Możesz zarazić się, jeśli będziesz mieć bezpośredni kontakt z osobą chorą, spożyjesz zanieczyszczoną przez chorego żywność/wodę lub będziesz mieć kontakt z przedmiotami użytku codziennego również zanieczyszczonymi przez osobę zakażoną.

Zakażeniu pokarmowemu towarzyszą objawy w postaci najczęściej kilkudniowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych:

 • bóle brzucha,
 • gorączka,
 • biegunka,
 • nudności,
 • wymioty,
 • brak apetytu,
 • osłabienie,
 • żółtaczka.

Zatrucie/zakażenie pokarmowe jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych i osłabionych inną chorobą, gdyż może mieć ciężki przebieg lub powodować szybkie odwodnienie organizmu..

Objawy zakażenia rozwijają się od 2 godzin do 7 dni (przy WZW A nawet do 4 tygodni) po spożyciu skażonej żywności lub wody.

5 kroków do bezpiecznej żywności

Aby zapobiegać zatruciom i zakażeniom pokarmowym zapoznaj się z 5 krokami do bezpiecznej żywności i stosuj je na co dzień.

5 kroków do bezpieczęństwa żywności - ulotka informacyjna

Praca w branży spożywczej

Jeżeli planujesz podjąć pracę w branży spożywczej, nawet tę krótkoterminową, lub jeśli wykonujesz już pracę na stanowiskach związanych m.in. z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, a także przygotowaniem i wydawaniem posiłków, myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność (osoby zatrudnione m.in. w: zakładach żywienia zbiorowego, zakładach hurtowych i detalicznych obrotu nieopakowaną żywnością, zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu):

 • powinieneś posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwskazań do pracy z żywnością.
 • podejmując pracę z żywnością, oczekuj od pracodawcy przeszkolenia stanowiskowego obejmującego m.in. zasad dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej.
 • nie pracuj w kontakcie z żywnością, jeśli masz objawy chorobowe, w tym w szczególności mogące wskazywać na zakażenie pokarmowe. Zgłoś swój stan pracodawcy i udaj się do lekarza.
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, staraj się mieć jak najmniejszy kontakt z innymi ludźmi, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się choroby.
Źródło: GISpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę