iGostyn.pl reklamy
Gostyń

Zbigniew Hupało nowym dyrektorem gostyńskiego szpitala?

Zdjęcie: Facebook
Komisja konkursowa powołana do wyłonienia nowego dyrektora SPZOZ w Gostyniu, w wyniku tajnego głosowania, wytypowała Zbigniewa Hupało, którego kandydatura zostanie zarekomendowana Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
Jak udało się nam ustalić, Zbigniew Hupało piastował wcześniej stanowisko prezesa zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni. Jego kariera zawodowa była też związana ze szpitalami w Zielonej Górze i Środzie Wielkopolskiej.
 
Poniżej publikujemy komunikat Komisji konkursowej:
 
 
Informacja Komisji Konkursowej z przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SPZOZ w Gostyniu
 
Komisja Konkursowa powołana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) przez Powiat Gostyński w celu wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu działająca w składzie:
  1. Marek Smektała – przewodniczący Komisji;
  2. Sebastian Czwojda – członek Komisji;
  3. Tomasz Górski – członek Komisji;
  4. Piotr Kogut – członek Komisji;
  5. Marcin Krawiec – członek Komisji;
  6. Robert Marcinkowski– członek Komisji;
  7. Janusz Sikora– członek Komisji
informuje.
 
W dniach 23, 24 i 29 listopada 2021 r. odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SPZOZ w Gostyniu. Komisja przeprowadziła postępowanie konkursowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
I i II etap konkursu Komisja przeprowadziła korespondencyjnie i przyjęła regulamin konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Gostyniu oraz projekt ogłoszenia o konkursie.
 
W Związku z ogłoszonym konkursem na powyższe stanowisko w ustalonym przepisami prawa terminie wpłynęły 3 oferty.
 
W dniu 23 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła analizę formalną złożonych ofert.
Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i kandydaci zostali dopuszczeni do II etapu konkursu. Komisja ustaliła jednakowe pytania dla kandydatów.
 
W dniu 24 listopada 2021 r. Komisja spotkała się z kandydatami, którzy przedstawili koncepcje funkcjonowania SPZOZ w Gostyniu i następnie odpowiadali na pytania.
 
Komisja Konkursowa odbyła dyskusję we własnym gronie. W toku przeprowadzonej dyskusji Komisja podjęła decyzję, że głosowanie nad kandydatami odbędzie się 29 listopada 2021 r.
W dniu 29 listopada 2021 r. Komisja wznowiła obrady. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Konkursowa zgodnie z przyjętym regulaminem przystąpiła do wybrania kandydata na stanowisko dyrektora.
 
W wyniku tajnego głosowania kandydatem na stanowisko dyrektora SPZOZ wyłonionym w postępowaniu konkursowym został Pan Zbigniew Hupało, który uzyskał bezwzględną liczbę głosów.
 
Kandydatura Pana Zbigniewa Hupało zostanie zarekomendowana Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.
 
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji konkursowej
Marek SmektałaTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę