iGostyn.pl reklamy
Gmina Pogorzela

Zgłoś szambo

Zdjęcie: Archiwum
W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Pogorzela ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków urząd zwraca się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli w terminie do 30 września 2019 roku.

Zgodnie z powyższym posiadacze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia wypełnionego zgłoszenia posiadania urządzeń asenizacyjnych.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli (Dział Ochrony Środowiska, biuro nr 6), na stronie internetowej www.pogorzela.pl oraz u sołtysów.

 

Wypełnione druki należy składać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, adres: Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela (biuro nr 6) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@pogorzela.pl.

 

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

 

W czasie kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

 

Podstawa prawna: art.6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

 

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) – Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ).

 

Ponadto zgodnie z art.363 ustawy POŚ Burmistrz może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

 1. ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

 2. przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pogorzela są następujące podmioty:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANMAR” Bella Radosław, 
   ul. Kobylińska 2b/23, 63-700 Krotoszyn. Nr tel. 62 725 45 13; 601 064 335

  1. Firma Handlowo Usługowa Karol Krajka,
   Siedlec 11, 63-830 Pępowo. Nr tel. 693 524 505

  1. AGRO-WIL Krzysztof Wilczyński, 
   Elżbietków 17, 63-860 Pogorzela. Nr tel. 697 637 519

  1. Firma Usługowa Maria Mikołajczyk, 
   ul. Wałowa 5, 63-860 Pogorzela. Nr tel. 668 963 583

  1. AGRO-USŁUGI Krzysztof Goliński, 
   Kromolice 76A, 63-860 Pogorzela. Nr tel. 888 799 259

  1. WC SERWIS Sp. z o.o.,
   Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze. Nr tel. 032 278 45 31

  1. Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy, Franciszek Kubiak, Bodzewo 35 A/3, 63 – 820 Piaski. Nr. tel. 721 104 093

Źródło: pogorzela.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET


OKNA MARCINKOWSKI

Materiały Budowlane Chodorowski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę