iGostyn.pl reklamy
Gostyń

Zgłoszenia do nagrody „Laur Gostynia”

Do czwartku 15 kwietnia można zgłaszać kandydatury do nagrody „Laur Gostynia”.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zgłoszenia kandydatów można dokonać poprzez przesłanie dokumentów drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, 63-800 Gostyń) lub w formie elektronicznej podpisanych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: um@gostyn.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej zamontowanej przy głównym wejściu do ratusza.

 

„Laur Gostynia” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Radę Miejską w Gostyniu za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, badań regionalnych, przedsiębiorczości, promowania Gostynia w kraju i za granicą, realizacji idei wolontariatu i pracy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Gostyń. Nagroda może być przyznana w kategorii indywidualnej lub zespołowej.

 

Prawo zgłaszania kandydatur do wyróżnienia przysługuje komisjom branżowym Rady Miejskiej, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, Burmistrzowi Gostynia, radom sołeckim i osiedlowym, grupie 4 radnych oraz grupie przynajmniej 15 mieszkańców.

 

Zgłoszone kandydatury powinny być opatrzone stosownym uzasadnieniem zawierającym podstawowe informacje o kandydacie, dane zgłaszających, a w przypadku stowarzyszeń także wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydata zawierającą informację o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury do nagrody twórczej „Laur Gostynia”.

 

Wnioski analizowane będą przez komisję w składzie - Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. Komisja może przedstawić projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody lub odstąpić od przyznania nagrody w danym roku.

Źródło: gostyn.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę