iGostyn.pl reklamy
Ciekawostki

Zmiany w punktach karnych od 17 września

Od 17 września punkty karne ponownie kasują się po roku. Ale co ważne nadal od daty opłacenia mandatu. Oprócz tego ponownie możliwa jest redukcja punktów karnych. Ale, aby takie szkolenie było w pełni skuteczne, grzywna za nałożony mandat musi być uiszczona!

Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, czyli taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego realizacja spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. Z tytułu odbytego szkolenia liczba punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed odbycie powyższego szkolenia.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

 

Jakie są limity?

- 20 punktów karnych – dla kierowców z prawem jazdy poniżej roku.

- 24 punkty karne – dla pozostałych kierowców.

Punkty karne możemy podzielić na tymczasowe- z wykroczeń, za które kierowca nie przyjął mandatu. Nie są doliczone do konta kierowcy do czasu zakończenia postępowania sądowego oraz aktywne- te, które znajdują się na koncie kierowcy.

Warto wiedzieć, że od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie są usuwane po roku od dnia opłacenia mandatu, a Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ponownie organizują kursy redukujące 6 najstarszych punktów karnych.I tu informacja niezwykle ważna, o której wciąż nie wielu wydaje się wiedzieć -Istotne znaczenie ma fakt, że punkty kasują się po 12 miesiącach od dnia opłacenia mandatu, a nie popełnienia wykroczenia. Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu, ale sąd uzna jego winę, na rozpoczęcie biegu punktów karnych może poczekać wiele miesięcy do czasu uprawomocnienia się grzywny.

Trzeba też pamiętać, że po roku kasują się punkty za przewinienia popełnione od dnia 17 września 2023 roku.

 

Szkolenie przybierze formę 8-godzinnego wykładu oraz ćwiczenia praktycznego. To wszystko w jeden dzień.  Program szkolenia będzie obejmował takie zagadnienia jak:

- przepisy oraz zasady ruchu drogowego;

- przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce; 

- prawne i społeczne skutki wypadków drogowych;

- zapobieganie wypadkom oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Na każdy z tych tematów  przeznaczono dwie godziny lekcyjne, a wykładowca może posługiwać się prezentacjami i filmami.

Każdy uczestnik szkolenia musi zaliczyć także ćwiczenie praktyczne polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości między 30, a 50 km/h. 

 

Zatem:

- odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24:

- odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia punktów, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.pasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę