iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja 2024

ZSP Koźmin Wielkopolski - z maturą, atrakcyjnym zawodem odważnie w przyszłość!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to ważne miejsce na mapie powiatu krotoszyńskiego. Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania.

Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia w systemie jednozmianowym, w trzech różnych typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

Profesjonalna, wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia. Świadczą o tym zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat. Szkoła jest otwarta na uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie pasji w wolontariacie, przedmiotowych kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki.

Koźmiński Zamek to szkoła, w której najważniejszy jest uczeń!

 

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 proponujemy absolwentom szkół podstawowych naukę w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego z realizowanymi w rozszerzeniu przedmiotami: geografią, historią oraz językiem angielskim.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim uczęszczają na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego czyli będą uczniami tzw. klasy mundurowej. 

 

 TECHNIKUM 

 

 • technik ekonomista – umiejętności: prowadzi dokumentację biurowo - magazynową, gospodaruje rzeczowymi składnikami majątku. Sporządza dokumentację kadrową, rozlicza wynagrodzenia i składki, prowadzi ewidencję i rozliczenia podatkowe. Wykonuje rozliczenia finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego. Analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy. Wykonuje analizy, sporządza sprawozdania. Praca: we wszystkich podmiotach gospodarczych, firmach, instytucjach np. banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe.

 • technik rolnik z elementami agrotroniki – umiejętności: organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Potrafi obsługiwać maszyny rolnicze: ciągniki, kombajny i prasy oraz wie jak postępować w przypadku awarii tych maszyn. Stosuje zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Prowadzi informatyczną obsługę gospodarstwa rolnego, stosuje programy komputerowe niezbędne do prowadzenia ewidencji. Korzysta z nowoczesnych technologii np. systemów nawadniania czy automatycznego karmienia zwierząt. Posiada wiedzę z zakresu agrotroniki. Praca: gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze, agencje obsługujące rolnictwo, doradztwo rolnicze oraz firmy branży rolno-spożywczej.

 

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

Klasa wielozawodowa - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym lub zawodowym. Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na poziome branżowej szkoły I stopnia. Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca
w Koźminie Wielkopolskim – szkoły i kierunki kształcenia
realizowane w placówce

 

Liceum ogólnokształcące (oddziały mundurowe):

Oddziały z realizowanymi w rozszerzeniu przedmiotami:

 • geografią i historią oraz do wyboru matematyką lub językiem angielskim

 • biologią i chemią oraz do wyboru matematyką lub językiem angielskim

 

 

Technik ekonomista

Technik rolnik

 • Organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich.

 • Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 • Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej.

 • Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.

 • Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki.

 • Pracuje w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, ARiMR, doradztwie rolniczym.

 

Technik spedytor

 • Zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów.

 • Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odprawy celne towarów.

 • Organizuje wyładunek i załadunek, oraz przewóz towarów.

 • Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.

 • Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

 • Pracuje w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów, w branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania.

 • Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych.

 • Stosuje programy Photoshop, Ilustrator, In Design, Corel Draw.

 • Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne.

 • Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach reklamowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Technik teleinformatyk

 • Instaluje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe i narzędziowe w komputerach.

 • Diagnozuje stan techniczny komputerów.

 • Dokonuje przeglądów, napraw i modernizacji komputerów.

 • Buduje sieci komputerowe i administruje nimi.

 • Konfiguruje urządzenia sieciowe przewodowe i bezprzewodowe.

 • Pracuje w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej korzystających z informacji elektronicznej, w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, a także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

 

 

Branżowa szkoła I stopnia

 • oddziały wielozawodowe

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

www.zspkozmin.pl

 
 
Źródło: *Artykuł sponsorowany
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


BRANŻOWA SZKOŁA

LICEUM KOŁŁĄTAJ

ZSTE OSTRÓW

WSPS JAROCIN

ZSP KOŹMIN
zamów reklamę