iGostyn.pl reklamy
Artykuł sponsorowany

ZSP nr 1 w Krotoszynie - szkoła z 70-letnią tradycją techniczną

2019-04-04 08:04:00
Szkoła z 70-letnią tradycją techniczną o nachyleniu politechnicznym i przyrodniczym. Kształcimy uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych i weterynaryjnych, co owocuje wysokimi wynikami w nauce i na egzaminach zawodowych. Współpracujemy z zakładami pracy i uczelniami wyższymi, dzięki temu nie tylko łączymy naukę teorii z praktyką, ale również przygotowujemy młodzież do pracy zawodowej.

Od lat współdziałamy z gimnazjami, prowadząc dla gimnazjalistów bardzo atrakcyjną formę praktycznej nauki: warsztaty chemiczno-ekologiczne. Wieloletnia tradycja kształcenia technicznego sprawia, że wpisujemy się w krajobraz regionu i w potrzeby rynku pracy. Jednym z naszych sukcesów jest Srebrna Tarcza w rankingu najlepszych Techników 2016 r. w Polsce. Zapewniamy przyjazną atmosferę, w której nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają atrakcyjne zawody.

 


 

 OFERTA EDUKACYJNA 

 

TECHNIKUM NR 1

 

- technik analityk – zdobywa wiedzę z zakresu analizy ilościowej, jakościowej surowców. Praca w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych i toksykologicznych.

 

- technik budownictwa – zdobywa wiedzę z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji, obmiarów i kosztorysów. Praca w firmach budowlanych, w nadzorze budowlanym.

 

- technik geodeta - zdobywa wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenów, sporządzania map i tworzenia aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków. Praca w zakładach usług geodezyjnych, urzędach samorządowych, własna działalność.

 

- technik fotografii i multimediów – zdobywa wiedzę z zakresu fotografii i grafiki komputerowej. Zatrudnienie w laboratoriach fotograficznych, reklamie, w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

 

- technik logistyk – zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów

i transportu. Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

- technik weterynarii – zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

 


 

 NOWOŚĆ! 

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 

- murarz-tynkarz – zdobywa wiedzę z zakresu budowania ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonuje schody, filary, stropy. Układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory, sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. Wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe. W pracy murarza-tynkarza ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych oraz podwyższać swoje kwalifikacje w Branżowej Szkole II stopnia.

 

- magazynier-logistyk – zdobywa wiedzę z zakresu przyjmowania towaru do magazynu, zapewnienia odpowiednie warunki przechowywania, wydawania środków i materiałów, prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą wydawania towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych. Zdobywa wiedzę z zakresu rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji „Obsługa magazynów” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk jeżeli potwierdzi kwalifikacje dotyczącą „Organizacji transportu” po wcześniejszym uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

 

 OFERTA EDUKACYJNA 
 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

 

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH
 

- Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 

- Technik administracji (2 lata)
 

- Technik BHP (1,5 roku)

 

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 

- 2-letni cykl kształcenia dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 

- 3-letni cykl kształcenia dla absolwentów gimnazjum

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
 

- technik budownictwa,
 

- technik analityk,
 

- technik logistyk,
 

- technik elektryk,
 

- technik obsługi turystycznej,
 

- technik fotografii i multimediów

 

 

 

 

 „Cerama, szkoła jakiej szukasz!”

 

  Drzwi otwarte - 18.04.2019 r. godz. 10:00  

 Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet