iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja 2024

ZSP1 - pierwsza szkoła w powiecie!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie jest szkołą techniczną, w której kształci się techników i zawodowców-specjalistów, pracujących na rynku lokalnym, polskim i poza granicami naszego kraju.

Uczniowie zdobywają wiedzę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, u pracodawców polskich i zagranicznych (Włochy, Hiszpania), co pozwala na przygotowanie do zawodu, ale i do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Szkoła od lat współpracuje z zakładami pracy (przekładanie teorii na praktykę) z uczelniami wyższymi (rozwój i nowinki techniczne) oraz instytucjami pomocowymi (rozwój ucznia, opieka i wsparcie).

 

 

Drzwi otwarte szkoły

28 marca 2024 r., godz. 10.00

 


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 TECHNIKUM IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W KROTOSZYNIE 

 

» technik logistyk

Zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i transportu. Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych.

 

 

» technik weterynarii

Zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

 

 


Szkoła Policealna nr 1 (dla młodzieży - dzienna)

 

» technik farmaceutyczny


 OFERTA EDUKACYJNA - szkoły dla dorosłych 

 

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

 

» technik usług kosmetycznych

 

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

» klasa II (matematyka, geografia)

 

 

   

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanypasek reklama


Czytaj również


BRANŻOWA SZKOŁA

LICEUM KOŁŁĄTAJ

ZSTE OSTRÓW

WSPS JAROCIN

ZSP KOŹMIN
zamów reklamę