iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów za 2023 rok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w 2023 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego 2024 roku.

ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Nie rozlicza też osób zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Osoby, które otrzymają od ZUS PIT-11A, rozliczają się same z urzędem skarbowym i otrzymają zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe. Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia będzie niedopłata podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż emerytura i renta świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi,  wniosek o obliczanie i  pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Świadczeniobiorcy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku. Mogą zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Klient, który otrzyma z ZUS:

  • PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego,
  • PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia br. – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2023 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.
Źródło: ZUSpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę