iGostyn.pl reklamy

 

Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Gostyniu

 
 

Telefon alarmowy

112

 

Pogotowie ratunkowe

999 i 65 572 04 71

 

Policja

997 i 65 575 82 00

 

Państwowa Straż Pożarna

998 i 65 322 42 60

 

Straż Miejska w Gostyniu

65 575 21 63

 

Pogotowie gazowe

992 i 65 572 12 18

 

Pogotowie energetyczne

991 i 65 572 00 26

 

Pogotowie ciepłownicze

993

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

994 i (65) 572 94 30

 

Biuro rzeczy znalezionych - budynek Starostwa Powiatowego w Gostyniu

ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, pokój nr 29, tel. 65 575 25 51

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 01 11

 

PCK - Polski Czerwony Krzyż o/Gostyń

ul. Mostowej, 63-800 Gostyń, tel. (65) 572 06 54

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wrocławska, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 75 28

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Nowe Wrota 7,  63-800 Gostyń, tel. 65 572 7528

 

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

ul. Pszczyńska 370, 43-176 Gostyń, tel: 32 21875 21

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania

tel. 65 572 77 99

 

Niebieska Linia - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

tel. 22 668 70 00

 

Pomarańczowa Linia - pomoc rodzicom, których dzieci piją

tel. 801 14 00 68

 

Antynarkotykowy Telefon zaufania

tel. 801 199 990

 

Pogotowie Makowe - pomoc rodzinie

tel. 801 109 696

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia Al. Ateen – grupa dla dzieci i osób uzależnionych od alkoholu

Święta Góra, tel. 65 572 06 97; 65 572 31 77

 

Duszpasterstwo Trzeźwości – dla osób uzależnionych od alkoholu i rodzin 

Święta Góra, tel. 65 572 00 14

 

Gostyński Klub "Amazonki"

ul. Władysława Łokietka 2, 63-800 Gostyń, tel. 601 066 070

 

Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu

ul. Sikorskiego 3/25, 63-800 Gostyń , tel. 514 007 730

 

”Nie Sami”Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo

Polna 72, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 24 27

 

"Nadia" Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych

ul. Kochanowskiego 23, 63-800 Gostyń, tel. 609 187 998

 

Stowarzyszenie "Dziecko"

Gostyń, ul. Bojanowskiego 14a, Siedziba: 63-800 Gostyń, ul. Parkowa 1a

tel. 725 167 236, mail: stowarzyszeniedziecko@wp.pl

zamów reklamę